<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Kirjoittanut Hanna Prami 18.12.2019 11:53

Automaatio ja erilaisten teknologioiden käyttö on yleistynyt viime vuosina räjähdysmäisesti sekä markkinoinnin että myynnin tehtävissä. Eri työkaluja on markkinoilla paljon, ja monet niistä ovat SaaS-pohjaisia. Niiden käyttöönottokin on siis suhteellisen helppoa ja edullista.

Lue lisää

Aiheet: Markkinoinnin automaatio, Inbound Marketing, HubSpot

Kirjoittanut Juuso Arvassalo 10.3.2017 16:39

Jokaisen pienen työn tekemiseen käsin ei kannata tuhlata aikaa, sillä markkinoinnin automaatio on apuna monenlaisissa asioissa.

Lue lisää

Aiheet: Markkinoinnin automaatio

Kirjoittanut Hanna Prami 22.12.2016 13:11

Inbound-markkinointi hyvin toteutettuna on pelastus sekä markkinoijalle että asiakkaalle. Se on hyväksi sisällöille, asiakastuntemukselle ja tuo systemaattisuutta tekemiseen.

Palvelevat sisällöt

Inbound-markkinointi näykyy asiakkaalle relevanttina ja hyödyllisenä sisältönä. Kun markkinointia tehdään tämän prosessin mukaan, asiakkaan tarve tunnistetaan ja sitä palvellaan. Asiakkaalle hyödyllistä, hänen etsimäänsä informaatiota tarjoillaan oikeaan aikaan, asiakkaan käyttämässä kanavassa.

Sisältömarkkinoinnin taso kohenee, kun asiakasta palvellaan aidosti sisältöjen avulla.

Lue lisää

Aiheet: Tuloksellinen mainonta, Markkinoinnin automaatio, Inbound-markkinointi